กรอกข้อมูลสินเชื่อรถเครื่อง (รับเฉพาะมีเล่มเท่านั้น)

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

รถมอไซค์มีเล่มทะเบียนหรือไม่
มีเล่มเล่มทะเบียนติดสถาบันการเงิน

ครอบครองเล่มเป็นเวลาเท่าใด
ครอบครองเกิน 1 เดือนครอบครองน้อยกว่า 1 เดือน

รถเครื่องรุ่นไหน เช่น ฮอนด้าเวฟ ,ยามาฮ่า ฟีโน่

รถเครื่องปีอะไร (คศ.) เช่น 2008, 2012

ลูกค้าอยู่อำเภอไหน

ลูกค้าอยู่จังหวัดไหน