มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ชูเกียรติ ลิสซิ่ง ระยะที่ 2

 

ชูเกียรติ ลิสซิ่ง กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ออกมาตรการ ระยะที่ 2 ช่วยเหลือลูกค้า

 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม – 31 กรกฏาคม 2563

โดยมาตรการช่วยเหลือมีดังนี้

ลดค่างวด 40 – 50 % โดยขยายระยะเวลา

การชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน

 

 

ชูเกียรติ ลิสซิ่ง กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ออกมาตรการ ระยะที่ 2 ช่วยเหลือลูกค้า

 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม – 31 กรกฏาคม 2563

โดยมาตรการช่วยเหลือมีดังนี้

ลดค่างวด 40 – 50 % โดยขยายระยะเวลา

การชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน