ชูเกียรติ ลิสซิ่ง

แต่ก่อนที่เราจะไปเจอสถานการณ์การถูกยึดรถ หากเราค้างค่างวดรถเราจะเจอกับอะไรบ้าง อย่างแรกเลยก็คือ การทวงหนี้ที่จะมาทุกรูปแบบเลยตั้งแต่การโทรมาทวงเงิน แบบทวงเช้า ทวงเย็นเลย ต่อมาก็จะมีหนังสือ มีจดหมายส่งมาที่บ้านหรือที่ทำงานว่าเราขาดการส่งงวดรถ หากเราไม่ส่งงวดรถอีกอาจจะมีเจ้าหน้าที่ออกมาติดตามเพื่อแจ้งกับเราโดยตรงว่าเราค้างชำระงวดรถ หากไม่จ่ายจะมีการดำเนินการอย่างไร ขั้นสุดท้ายหากเราไม่จ่ายงวดรถตามที่กำหนด จะมีเจ้าหน้าที่ออกมายึดรถที่เราเช่าซื้อมา อาจจะยึดโดยการใช้กุญแจสำรองขับออกไป หรือไม่ก็เอารถมายกไปเลยก็มี