ชูเกียรติ ลิสซิ่ง

สาขา จ.กระบี่

สำนักงานใหญ่ กระบี่

ที่อยู่: 266 ม.2 ต.กระบี่น้อย

อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

สาขาคลองท่อม

ที่อยู่: 100/3 ม.2 ต.ตลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี

สาขาอ่าวลึก

ที่อยู่: 29/23 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

สาขาลำทับ

ที่อยู่: 521/4 ม.5 ต.ลำทับ 

อ.ลำทับ จ.กระบี่

สาขาปลายพระยา

ที่อยู่: 100/3 ม.2 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่

สาขาคลองพน

ที่อยู่: 59/2 ม.1 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

สาขาเขาพนม

ที่อยู่: 489 ม.5 ถนนเหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่

สาขาหนองทะเล

ที่อยู่: 37/18 ม.1 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ 

สาขาเมืองกระบี่

ที่อยู่: 123 ถ.มหามราช ซ.3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่