ชูเกียรติ ลิสซิ่ง

สาขา จ.ปัตตานี

สาขาเมืองปัตตานี

ที่อยู่: 17/8 ม.4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

สาขาสายบุรี

ที่อยู่ : 108/4 ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

สาขาโคกโพธิ์

32/3 ม.7 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์
จ.ปัตตานี

สาขายะรัง

ที่อยู่: 22/1 ถ.ยะรัง-มายอ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

สาขานาเกลือ

ที่อยู่ : 58/26 ถ.นาเกลือ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี