รู้หรือไม่ สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน แต่ละสีต่างกันอย่างไร ? สีตราครุฑที่อยู่บนโฉนดที่ดินนั้น  แต่ละสีบอกถึงประเภทการถือครองกรรมสิทธิ์  ซึ่งโฉนดที่ดินในประเทศไทยนั้น

รู้หรือไม่ สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน แต่ละสีต่างกันอย่างไร ?Read More »