ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

มีโฉนดหรือไม่
มีโฉนดไม่มีโฉนด

ที่ดินอยู่อำเภอไหน

ที่ดินอยู่จังหวัดไหน

ที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่ เช่น 1ไร่ ,50ตรว.

ราคาประเมินจาก สนง.ที่ดิน เช่น 100,000 บาท หรือ ยังไม่มี

ราคาที่ต้องการ เช่น 100,000 บาท , 200,000 บาท